330

تو نیستی
اما من برایت چای می ریزم
دیروز هم
نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم
دوست داری بخند
دوست داری گریه کن
و یا دوست داری
مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچکم

دیگر چه فرق می کند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم

تولدت مبارک

/ 0 نظر / 12 بازدید