هميشه نسبت به وبلاگهايی که متروک مانده اند ، حس عجيب و غريبی دارم .

غمی مرموز آميخته با کنجکاوی - همون فضولی خودمون -

ديدن خانه ای متروک هميشه برای من غم انگيز بوده توام با حس کنجکاوی در مورد سرنوشت صاحب يا صاحبان خانه .

اينا مقدمه خدا حافظی نيستا ، اما يک مدتی نمی تونم اينجا رو آپ ديت کنم . شايد ۱ هفته شايد يکماه و شايد ... ننوشتن بهتر از بی هدف نوشتنه و راستش من فعلا ، اينجا !! دليل خوبی برای نوشتم ندارم .

البته فکر نمی کنم اين موضوع برای کسی مهم باشه . فقط گفتم که گفته باشم .

تا اطلاع ثانوی ...
/ 0 نظر / 2 بازدید