خواب است يا بيداری ، هرکدام که باشد زيباست

گويی که سرنوشت هميشه ناسازگار می گويد که خواب است 

آنهم يک خواب کوتاه 

اما هرچه که باشد زيباست

...

وحشت بيدار شدن اگر دلگيرم می کند

اگر از روزهای تلخ آينده واهمه دارم

اگر ...

گريزی نيست ، سرنوشت اينست

اما ، با همه تلخی هايش بازهم زيباست

مث يک خواب کوتاه

مث ...

 

بازهم می پرسی چرا خواب کوتاه ؟

از امروز اينجا می نويسم ...
/ 4 نظر / 7 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] سلام کاش تلخی ها هم مثل شیرینی های زودگذر کوتاه بودند.

مهدیس

[بغل]

غع

بببب

یک خواننده قدیمی که کل آرشیوت را زیرو رو کرده

سلام اصلا فکر ش هم نمی کردم که متولد 67 باشی فکر می کردم که حداقل سی سال را داری . چقدر قشنگ از گفتن حقیقت طفره می رفتی آقای زرنگ خوب شد که سنت را هم نگفتی چون دیدم روت خیلی عوض می شد[لبخند][