395

جان مادرتون در این مکان شایعه پراکنی نکنید . من فقط گفتم " لعنت بر کسی که بگوید ازدواج تولدی دوباره است " /. راضی نیستم بخاطر یه شایعه ، این دخترمخترا خودشون رو بندازن زیر ماشینی چیزی ...

من هنوز مجردم . برید حالشو ببرید ... ( سووووت / جییغ / دستاااااااااا شله )

/ 10 نظر / 13 بازدید
نوشا

هموووون ... گفتم کی حاضر میشه به تو زن بده !

ایلیا

ای بابا تو هم که تکذیب کردی [افسوس]

مهدیس

شایعه هم شایعه های قدیم شایعه هم اینقدر تابلووووو [شیطان]

مریم و محسن

مهندس بالاخره اومدییییییییییییییییییییی دو تا پست پشت سر هم گذاشتی که چی یعنی می خوای جبران کنی [قهر] ای بابا یعنی کسی بهت دختر نداده یعنی این مدت خواستگاری رفتی جواب رد شنیدی و دپ شدی آخی مهندس غصه نخور بالاخره یکی پیدا می شه البته امیدوارم که بشه[نیشخند]

مریم و محسن

مهندس نکنه داری از افعال معکوس استفاده می کنی سر ما رو گرم کنی و خودت به کارات برسی[مغرور]

ununoctium

عزیزان .قرتونو بدین مهندس به خاطر یه کیلو شیرینی دانمارکی بچه هاشم انکار کرده تا حالا

سالی

مهندس دکتر گفتن حالا دیوار حاشا بلنده ولی نه در این حد از خانم مهندس خجالت بکش و حاشا نکن[مغرور] حرفیه که از دهان خارج شده و ثبت شده و تمام مبارکا باشه چون آذری زبانی اگه هم خبری نبود حالا دیگه مجبوری ازدباج کنی میفهمی؟مجبوری

بزرگ فیلسوف کوچک

منم همینی که سالی گفت [نیشخند] حالا تولدی دوبتره رو کاریش نداریم اما مجبوری می فهمی[زودباش]

صنم

[گل][گل][گل] سلام مهندس منم به حرف 396 در مورد یکی رسیدم... امیدوارم من هم "هستم" باشم![گل]