هی پيشيه ، گريه نکن

ما هممون مثل هميم

صبحها که از خواب پا می شيم

نقاب به صورت می زنيم ...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید