دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
 

"The Lord gave , and the Lord hath taken away ; blessed be the name of the LORD"

............................

به بهانه چند باره بینی فیلم " گاهی به آسمان نگاه کن " اینبار از سینما ماوراء

و با تشکر از پیمان یزدانیان

باید اعتراف کنم من نیز گاه به آسمان نگاه کرده‌ام!

دزدانه!در چشم ستارگان!

نه به تمامی‌شان!

تنها بدانها که شبیه ترند به چشمان تو ...