شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

خداوند آزادی را آفريد و بشر بندگی را

( آندره شينه)

........................................................

- امشب فیلم "بینوایان" رو دیدم . خداوند " صد فیلم " و "سینما ۴ " رو از ما نگیره - که گاهی وقتا که تابلوه ضرغامی خوابیده - فیلمهای خوبی پخش می کنند . البته اینبار هم ، چنان با سانسور به جون فیلم بینوا افتاده بودند که اسمش بیش از همیشه برازنده اش شده بود . فکر می کنم کسانی که بار اول بود می دیدند از شدت تعجب کف دستشون جعفری سبز شده بود که کی به کیه ؟! اینجا کجاس ؟ من کیم ؟ و الی آخر !!

- خوبه آدم گاهی که فیلم می بینه کمی هم به فضای فیلم توجه کنه . داشتم فکر می کردم این فرانسوی ها با اون چشمای چپشون !! زمان تناردیه ، سیستم فاضلاب شهری* داشتند که ما امروزش نداریم . از همین یک مطلب میشه فهمید چه چیزهایی دیگری هم نداریم . بعد پاش که می افته بدون توجه به تمام زیر ساختهایی که نداریم همونقدر دموکراسی می خوایم که مردم فرانسه می خوان !! بابا تو رو چه به دموکراسی تو برو مکت رو بخور

و اما ادامه داستان ... دفعه بعد به امید خدا ( به امید کی ؟ )

* امیدوارم سیستم اگوی تخت جمشید رو با اونی که توی پاریس بود مقایسه نکنید که تقریبا هیچ ارتباطی بهم ندارند و از یک جنس نیستند .