سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
 

- "یک بلیط برای جهنم لطفا."

* "متاسفم. همه قطارهایی که به جنوب می روند، از قبل پر شده اند."

- "امشب هیچ وسیله دیگری حرکت نمی کند؟"

* "یک اتوبوس برای جهت مخالف داریم."

- "جای خالی دارد؟"

* "زیاد."

- "مقصدش خیلی دور است؟"

* "نه. زیاد نه. اما بد نیست یک کتاب خوب همراه داشته باشید. شنیده ام در این سفر آدم خیلی احساس تنهایی می کند."

اندرو ای. هانت

.