جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
 
يکسال گذشت ... نه علتی نه پاسخ روشنی 
ما هم دلمون خوشه ها
علت خيلی چيزا هزار سال بعد هم معلوم نميشه
يعنی قرار نيست معلوم بشه اصلا بعضی اتفاقا دليل خاصی نداره ، قطاره ديگه ، همچين بی خود و بی جهت ميترکه بعضی وقتا ، بعدش
ما ميخوايم ظرف يکسال متوجه علت موضوع بشيم
برای اطلاع بيشتر به اينجا مراجعه کنيد
در ضمن اين لينک از هر دو لحاظ 18+ بحساب ميآدا : warning
ياد اون لطيفه بی مزه قديمی افتادم که آقاهه می گفت : ما يکساله داريم توی اين سوراخ رو نگاه می کنيم چيزی نمی بينيم ، اونوقت شما ميخوای با يه نگاه چيزی ببينی ؟