شنبه ٥ دی ۱۳۸۳
 
من اگر معلم ميشدم
بجای
علم بهتر از يا ثروت ؟
عشق بهتر است يا ثروت ؟ رو موضوع انشاء می کردم . اينروزا اين موضوع داغتره .
 
با سلام به روح پرفتوح شهدا
البته واضح و مبرهن است که زندگی بدون عشق خيلی بد است .
پدرم می گويد : عشق خيلی خوب است .
من دوست دارم وقتی بزرگ شدم عاشق بشوم .
دزد می تواند پول ما را بدزدد اما عشق را نمی شود دزديد ...
...
و همه اش شعـــــــــــــــــــــار
حالم بد ميشه وقتی می بينم که همه اينايی که امروز بخاطر يک لقمه نون حاضرن هرکاری بکنن - حتی عاشق بشن - هنوزم مثل روزای مدرسه شعار ميدن که ...
نکته : هرچقدر خودم را بی تفاوت نشان دهم نمی توانم پنهان کنم که اينروزها بشدت شرمنده ی رفتار بی شرمانه دوستی هستم که ديگر دوستی با او را بايد فراموش کنم . پسر !! تو چه کردی با خودت ؟ چه کردی با من ؟