سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳
 
عليرضا عصــــــاز ، فواد حجازی ، شاهکاربينش پژوه و يغما گلرويی
اولی می خونه ، دومی ريز ميآد ، سومی خوش تيپه و آخری هم ...
سلطان جهانم به چنين روز غلام است ...
 
 
تا اطلاع ثانوی هرکی نياد خيلی سه نقطه است .
ترجيحا آقايون با منازلشون و منازل !! با آقاشون تشريف بيارن که حرفی توش نباشه .
شادی کودکان هم باشد برای فرصتی مناسب تر