جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۳
 
هميشه نسبت به وبلاگهايی که متروک مانده اند ، حس عجيب و غريبی دارم .
غمی مرموز آميخته با کنجکاوی - همون فضولی خودمون -
ديدن خانه ای متروک هميشه برای من غم انگيز بوده توام با حس کنجکاوی در مورد سرنوشت صاحب يا صاحبان خانه .
اينا مقدمه خدا حافظی نيستا ، اما يک مدتی نمی تونم اينجا رو آپ ديت کنم . شايد ۱ هفته شايد يکماه و شايد ... ننوشتن بهتر از بی هدف نوشتنه و راستش من فعلا ، اينجا !! دليل خوبی برای نوشتم ندارم .
البته فکر نمی کنم اين موضوع برای کسی مهم باشه . فقط گفتم که گفته باشم .
تا اطلاع ثانوی ...