جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۳
 
 
يه عکس فوق حرفه ای !! اندکی قبل از ورود استاد
اينکه اين آقاهه چرا انقدر احساس پيروزی داره به خودش ربط داره ، اما اوون خانومه نه خودش درس رو گوش ميده نه ميذاره بعضی ها گوش بدن !!!
بابا کمتر با خودتون برمودا کنيد ديگه ...